top of page

Seksualitet i ulike livsfaser

Barn og seksualitet 
Barns seksualitet starter allerede når sædcellen sammensmelter med eggcellen og det dannes et kjønn. Ved ultralydundersøkelser ses det allerede der at gutter har ereksjon.   Gjennom den første hudkontakten dannes seksualiteten, og seksualiteten videreutvikles sammen med menneskene rundt oss. De nære omsorgspersonene er spesielt viktige. Barn tilpasser seg etter positive og negative tilbakemeldinger fra mennesker rundt seg.


Ved å gi barnet en god oppvekst hvor barnet føler seg elsket, trygg og ivaretatt, vil en som foresatt legge til rette for at barna danner et godt selvbilde, god selvfølelse og god selvtillit, samt et positivt kroppsbilde.


Mange foreldre og foresatte er usikre på hvordan man kan styrke en god seksuell helse hos barna. 

barn_sq.jpg

Kurs for foresatte

 • Har lyst å få mer kunnskap om barns seksuelle utvikling?

 • Har du lyst til at ditt barn skal vise mer åpenhet og vise positive holdninger til seksualitet?

 • Har lyst til å få et varmt barn, som kan sette ord på følelser og egne behov?

 • Har lyst å forebygge overgrep mot ditt barn?

 • Vet du  ikke vet hva du skal svare når du blir tatt på «fersken»?

 • Har du lyst å lære mer konkret hvordan du kan få ditt barn til å sette grenser, ved å forebygge seksuell trakassering?

 • Har lyst til å tilrettelegge for at ditt barn blir fornøyd med egen kropp?

 • Lurer du på hva du skal kommunisere, når ditt barn onanerer?

 • Har du lyst å lære mer om seksuell helse og hvordan du som foresatt kan påvirke den positivt.


Hvem passer kurset for?
Kurset passer for foresatte, Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), mennesker som brenner for å få bedre seksuell helse hos barn og unge.


Vi tilrettelegger timetall etter ditt/deres behov. Velg mellom de temaene som du/dere trenger mest. Vi legger vekt på aktive kurs mellom dere og kursholder. Bestill en hel dag, halv dag eller to timers kurs. 
 
Kurs for fagpersoner som jobber med barn og unge

 • Har du lyst til å få mer kunnskap om barns seksuelle utvikling?

 • Har du lyst til å få mer kunnskap om barn og seksualitet?

 • Har du lyst å lære hvordan kommunisere med foresatte om seksualitet?

 • Vil du formidle positiv seksualitet?

 • Vil du hjelpe barn til å bli trygge på egen seksualitet og sin kropp?

 • Har du lyst til å få mer kunnskap for å planlegge et uketema ut fra rammeplan/fagplan i uke 6 i barnehage/skole.

 • Har du lyst å bli en rågod lærer på seksualundervisningen?

Hvem passer kurset for?
Fagpersoner som jobber med barn og unge og mennesker som brenner for å bedre barn og unges seksuelle helse.
Vi tilrettelegger kurs i forhold til timetall etter ditt/deres behov. Velg mellom de temaene som du/dere trenger mest. Vi legger vekt på aktive kurs mellom dere og kursholder med oppfølgingskurs hvis det er ønskelig. Det er en selvfølge for oss å implementere fagplaner som Rammeplan for barnehager, lærerplaner, og vi bidrar også med kunnskap inn til deres strategiske plan eller lokal rammeplan hvis det er ønskelig. Uke 6 er satt på dagsorden i skolen, men vi har også erfaring med å legge opp ukes satsning i barnehagen for uke 6. Vi tilbyr også å styrke kunnskapen til fagpersoner som har seksualundervisning i skole.
Bestill hel dag, halv dag eller to timers kurs. 

Ungdom og seksualitet 

Puberteten gir store endringer og er en tid med utprøving. Det er en tid som byr på mye frustrasjon og seksuell usikkerhet. Foresatte er et utrolig viktig ledd i hvordan en møter ungdommen i kommunikasjonen. Pubertetstiden kan være utfordrende for dem som har tidlig eller for sen pubertet. Det kan være en fase der en skal finne ut av sin kjønnsidentitet og finne ut hvilket tenningsmønster en har.

 

Seksualiteten er naturlig og i ungdomstiden kommer ofte den første sæduttømmingen og den første menstruasjonen. Samtidig som forhuden, penis form og brystutviklingen har stor betydning for den enkelte. Det er også flere krav i skolen og i forhold til klær, sosiale medier, sminke og vennskap er i fokus. Det er mange som faller utenom og for disse ungdommene er ungdomstiden ekstra utfordrende.


Har dere utfordrende kommunikasjon i hjemmet gir vi gjerne foreldreveiledning sammen med ungdommen, eller vi tar en til en med ungdommen.

ungdom_sq.jpg

Er du en fagperson, foresatte og foreninger har vi kurs øremerket for deg og din bedrift. 


Aktuelle temaer kan være: 

 • Hvordan styrke kommunikasjonen i forhold til seksualitet med ungdom?

 • Sosiale medier og dicpics

 • Hvordan kan vi styrke ungdommen til å ta gode valg og sette grenser?

 • Kropp og seksualitet 

 • Hvordan forebygge overgrep?

 • Seksuell utvikling hos ungdom

 

Eldre og seksualitt
Livsfaser_Alderdom_sq.jpg

Eldre og seksualitet
Seksualitet er like viktig for eldre som for unge. I forhold til SSB tall, er andelen av befolkningen over 67 år om lag 15 prosent. Vi er forskjellige som mennesker i ulike aldre. Alder er heldigvis ikke en sykdom og det er ikke nødvendigvis slik at en blir syk når en blir eldre.

 

Den hyppigste komplikasjonen i forhold til alder er ereksjonsvansker hos menn og tørrhet i skjeden hos kvinner. Det er i dag mye som kan bidra til å løse den utfordringen. Overgangsalderen finnes både for kvinner og menn, og for begge grupper finnes det store variasjoner med tanke på hvordan man opplever plager og utfordringer i denne overgangen. 


Her er det viktig å få hjelp til din seksuelle helse.

Vi holder kurs med fokus på eldre og seksualitet for deg og din bedrift:

 • Få mer innsikt i muligheter for deg og din seksuelle helse i alderdommen

 • Er det noe du har opplevd tidligere som har stor betydning for deg?

 • Få mer kunnskaper om overgangsalder

 • Tenningsmønster

 • Tørrhet i skjeden

 • Ereksjonsproblemer

 • Lyst

 • Hjelpemidler

 • Hvordan bli mer glad i din kropp, uansett alder

 
Er du en fagperson som:  

 • Vil ha mer kunnskap om hvordan du kan prate med eldre om seksualitet?

 • Ønsker å vite mer om hva slags hjelpemidler eldre kan få på blå resept via NAV?

 • Vil lære mer om hvordan du skal ivareta mangfoldet i seksualiteten?

 • Vil vite mer om hvordan du kan legge til rette for egentid til pasienter og beboere?

 • Vil vite mer om hvordan du kan snakke om positiv seksualitet med de eldre?

Hvem passer kurset for?

Fagpersoner som jobber med eldre,  og mennesker som brenner for å få bedre seksuell helse hos eldre.

 

Vi tilrettelegger kurs i forhold til timetall etter ditt/deres behov. Velg mellom de temaene som du/dere trenger mest. Vi legger vekt på aktive kurs mellom dere og kursholder.


Bestill en hel dag, halv dag eller to timers kurs. Ta kontakt med oss post@sexologakutten.no og fortell hvor mange timer du ønsker og hvor mange kursdeltakere så lager vi en øremerket pris for deg/dere.

bottom of page