top of page

Svangerskap, fødsel og barseltid

Prøver du å bli gravid?
Når man sammen en partner, eller alene, bestemmer seg for å bli gravid, vil frekvensen på antall samleier øke. Dersom man ikke blir gravid like fort som man ønsker, vil ofte samleiefrekvensen falle til et lavere nivå enn før man tok avgjørelsen om å lage et barn, og sannsynligheten for unnfangelse synker. Seksualiteten kan for mange bli en teknisk prosedyre, det handler om å prestere. Romantikken og spenningen glemmes litt, og seksualiteten handler om eggløsning og utløsning. 

Vi i Sexologakutten ønsker å hjelpe deg som vil bli gravid til å bevare spenningen, lysten og romantikken i en reproduktiv periode av samlivet.

Svangerskap_Dødfødsel_sq.jpg

Infertilitet
Dersom man ikke kan produsere egne barn, kalles dette infertilitet. Det kan være medfødt eller oppstå som resultat av sykdom, skade eller sterilisering. For noen vil dette ikke være problematisk, men for andre vil det være en stor sorg og fortvilelse forbundet med å ikke kunne få egne barn. I et samliv kan også skyld- og skamfølelse i forbindelse med infertilitet være faktorer som påvirker parforholdet. For mange er evnen til reproduksjon en bekreftelse på mannlighet eller kvinnelighet, og infertilitet en bekreftelse på manglende mannlighet eller kvinnelighet. 

Vi i Sexologakutten ønsker å ta dine opplevelser rundt infertilitet på alvor og å hjelpe deg på vei til å leve med infertiliteten, både alene og i et parforhold.

Svangerskap
Når kvinnen er gravid skjer det store forandringer i kroppen, både fysisk og psykisk. Dette vil selvfølgelig også påvirke kvinnens seksualitet og samliv. 43,3 % av gravide opplever redusert lyst i svangerskapet, mens 9,2 % opplever økt seksuell lyst i svangerskapet. Hos friske gravide kvinner er det ikke skadelig å fortsette med seksuell aktivitet gjennom hele svangerskapet.


I løpet av svangerskapets 9 måneder går den gravide kroppen gjennom store forandringer. Det første trimester, som er de tre første månedene av svangerskapet, er mange gravide plaget med tretthet og kvalme, noe som kan påvirke energinivået og overskuddet til å være seksuelt aktiv. Ømme bryst kan utfordre fysisk berøring, og forandringer i hormonbalansen vil også føre til at tårene kan sitte løst og humøret er litt labilt. Disse utfordringene vil variere fra person til person, og ikke alle opplever dette som et problem.
 

I det andre trimester, de tre midterste månedene av svangerskapet, vil formen for mange føles bedre. For de aller fleste vil kvalmen og trøttheten avta, og energien kommer gradvis tilbake. Fosteret vokser, og i denne perioden vil svangerskapet bli synlig for omverden.
 

I det tredje trimesteret, som er de tre siste månedene av svangerskapet, vil magen være på sitt aller største, noe som kan gi praktiske utfordringer i forhold til seksualiteten. Selv om svangerskapsplager som vondt bekken og vond rygg begrenser aktiviteten, kan du fortsatt nyte seksuelt samvær i svangerskapet uten at det er farlig for fosteret.
 
Dersom du er engstelig for om barnet i magen har det bra, eller du er bekymret for din egen helse, skal du alltid ta kontakt med din jordmor, fastlege, legevakt eller fødeavdelingen der du bor. 

Fødsel
En vaginal fødsel oppleves veldig ulikt fra person til person, og det samme gjelder forventningene til fødselen. Noen synes fødsel er vakkert og naturlig, mens andre syntes det er ekkelt og forferdelig. Hvordan du vil oppleve fødselen, enten du føder selv eller skal være med som ledsager, vil ofte være farget av de forventningene du har på forhånd. Det kan være lurt å forberede seg litt på hva som vil møte deg på fødestuen hvor bevegelsene, lyden og lukten til den fødende, til en viss grad kan minne om et samleie. Smerter fra rier og at barnet presser seg ned i bekkenet oppleves og håndteres ulikt fra person til person. Ledsager også bør forberede seg på å tåle denne smerten, det kan være vanskelig å se den du er glad i ha det vondt. 

Barseltid

Når barnet er født vil det skje store forandringer i mammakroppen, og mange mødre setter seksualiteten litt til på vent i denne perioden. Det nyfødte barnet trenger mat døgnet rundt, og det er ikke uvanlig at den lille våkner hver time natten gjennom for å få en liten melkeskvett eller tørr bleie. Samtidig som mammakroppen skal restitueres etter svangerskap og fødsel, skal hun altså være tilgjengelig for barnet 24 timer i døgnet. Nedsatt seksuell lyst i denne perioden kan i tillegg til tretthet ha fysiske årsaker. Smerter i vulva etter fødselsrifter eller klipp kan være et hinder for seksuell nytelse, og det samme kan et vondt sår etter keisersnitt være. Mødre vil også omfavne kroppens nye utseende på ulike måter.


Etter fødselen vil man ha et lavt nivå av hormonet østrogen og et høyt nivå av ammehormonet prolaktin. Såre og tørre slimhinner og nedsatt seksuell lyst kan være et resultat av kroppens hormonbalanse i ammeperioden.

svangerskap-fødsel-baby.jpg
abort_sq.jpg

Abort
Vi deler aborter inn i to grupper, provoserte og spontane. Det er ulike grunner til at en kvinne velger å gjennomføre en provosert abort, men likt for alle er at følelser som lettelse, anger, skam, usikkerhet og redsel er veldig vanlige. Uavhengig av hvorfor du velger å gjennomføre en provosert abort, vil vi i Sexologakutten lytte til dine tanker og følelser rundt dette, og hjelpe deg til å leve videre med det valget du tar. En spontanabort kan ofte utløse skyld og skam, samt redsel for om det er noe galt med evnen til reproduksjon. Både ved provoserte og spontane aborter kan det være behov for sorgbearbeiding, og i et parforhold kan dette by på utfordringer dersom dere sørger på ulike måter eller over ulik tid. Det finnes ikke en fasit på hvor lenge man skal sørge, og du er velkommen til oss for å snakke om abort uavhengig av hvor lenge det er siden du gikk gjennom en abort.

Dødfødsel
Det finnes lite forskning innen dødfødsel og seksualitet, og vi synes det er viktig å sette fokus på dette temaet. Når man mister et barn, vil det på mange måter få konsekvenser for seksualiteten og parforholdet. Som ved andre kriser, vil man gå gjennom ulike stadier av sjokk, sorg og bearbeiding. Mennesker håndterer kriser og sørger forskjellig, det finnes ingen fasit på hva som er rett eller galt. I et parforhold er det naturlig at man sørger på sin måte, og har en forståelse og aksept for at partneren sørger på en annen måte. Mange tror at partneren ikke sørger like mye dersom han/hun/hen ikke gråter like mye, men dette er ikke nødvendigvis riktig. Mange som mister barn i dødfødsel, ønsker ganske raskt å få et nytt barn. Seksualiteten etter en dødfødsel bærer derfor ofte preg av at man skal reprodusere, og det kan være lite romantikk og lyst involvert. For noen vil fysisk nærhet være vanskelig etter en dødfødsel, men det er like naturlig å få et økt behov for fysisk nærhet. Vi i Sexologakutten ønsker å lytte til dine følelser og reaksjoner rundt dødfødselen.

Har du spørsmål rundt graviditet, fødsel, barseltid, infertilitet, abort, dødfødsel og seksualitet, ta kontakt med oss.

bottom of page