top of page

Metode

PLISSIT-modellen (Annon og Robinson,1978) beskriver hvordan vi som sexologisk rådgivere kan gå frem, og metodikk for å behandle seksuelle problemer. Vi tar utgangspunkt i Almås og Benestad som har valgt å se modellen som en pyramide. Modellen er lagt opp i 4 nivåer.

sexologakutten-om-oss-plissit.gif

Det kan være stor variasjon i forhold til antall timer en klient har behov for. Noen klienter trenger langvarige hjelp og andre har kun behov for hjelp over en kort periode. Antall timer kommer an på hva den enkelte klient har bestilt og hva problemstillingen er. En time varer 55 minutter hos oss. Noen ganger kommer nye bestillinger etter flere timer. Andre ganger er det slik at det er sammensatte problemer som krever lengre kartlegging og ytterligere avklaringer. En må følge gjeldende lovverk og etiske retningslinjer i forhold til å praktisere som sexologisk rådgiver (The Nordic Association for Clinical Sexology, 2019).
 
Hvordan vil du bli ivaretatt hos oss?

Når vi starter med seksuell rådgiving er det viktig å lytte til hva du bestiller, samtidig må vi som fagpersoner ta vurderinger knyttet til etiske og faglige vurderinger Det er viktig å ta hensyn til alle parter i den sexologiske rådgivingen. Når det gjelder parterapi er det vesentlig å finne ut hva som er ditt behov. Som sexologisk rådgiver er det viktig å finne ut hva som ikke er bra, gi deg kunnskaper og se nye muligheter. 


Vi ønsker å kartlegge og bidra til å finne en løsning som gjør at mennesket vil få det bedre. I noen tilfeller er det ikke gjennomførbart, men vi vil tilstrebe å gjøre det beste for begge parter. Vi vil møte deg/dere med respekt akkurat for den du/dere er.


Det er viktig å være klar over at seksualitet fremdeles er tabu og vi er forberedt på at du/dere vi møter, kan ha opplevd skam og skyld. Vi er inderlig takknemlighet og har dyp tillitserklæring når du formidler ditt innerste til oss. I møtet med deg har vi som mål at du skal føle deg trygg, ivaretatt og vi snakker under taushetsplikt.


Vi vil starte timen med å gå gjennom et helseskjema slik at vi får kartlagt din situasjon og hva du har behov for, samt å skrive under taushetserklæringen. Vi vil formidle hvordan timene er lagt opp og fortelle litt om vår bakgrunn, men det viktigste er dine behov. Timen varer 55 minutter om du får time online eller i direkte møte med oss.


Har du noe på hjertet, må du bare spørre eller sende e-post til post@sexologakutten.no.

bottom of page