top of page

Parforhold

Vi mennesker er så inderlig forskjellig og har så ulike behov for kjærlighet og nærhet. Å sette ord på ditt behov for din partner er ikke alltid like lett i en hektisk hverdag med barn, barnebarn, husdyr, fritidsaktiviteter og jobb. Noen velger å ikke ha fast partner, men liker å ha en fast elsker. Andre vil være gift og noen vil være samboer. Enkelte velger å være polyamorøs, det vil si at du kan ha flere kjærlighetsforhold samtidig som er kjent og akseptert, eller å ha et åpent forhold.

 

Vi som mennesker har alltid et valg og så har vi noen ønsker hvordan vi vil ha det. Ønskene kan variere med alder og derfor kan det medføre utfordringer når en har forskjellige behov i forhold til hverandre. Dessverre kan også par gå i forskjellige retninger og velger å gå fra hverandre med forskjellige årsaker som kan være uforståelig for den andre part. Ditt kjærlighetsspråk er viktig å få frem. slik at partneren din vet hvordan du vil ha det. 

Parforhold_sq.jpg

Skam
Skammen i seg selv er en følelse som er utrolig sterk. «Skam føler vi for noe vi er» Å sette ord på sin skam er en bragd i seg selv, fordi stillheten er skammens kamerat (Almås & Benestad, 2017). En kan også føle skyld, når en føler en har gjort noe galt.
Det er viktig for oss å sette ord på skammen, slik at vi starter der du er. 

Emosjoner
«Emosjoner består av en opplevelse, en kroppslig/fysiologisk reaksjon og en væremåte/atferd» (Vikan, 2014). Det er viktig at vi som fagperson lar deg sette ord på dine følelser, så vi får innsikt og kan bidra for deg på beste mulig måte. Det er ofte følelsesmessige behov ses i sammenheng med seksuelle behov. Å få hjelp til å sette ord på egne følelser er en styrke i seg selv. Men det utfordrende for mange og derfor er det viktig for oss å gi deg tiden du trenger. 


Kommunikasjon
Elsa Almås sier: «I seksuell kommunikasjon må en ta utgangspunkt i likeverd og seksuelle uttrykk må være basert på ærlighet» (Larsen, A M, 2018). Vi vil lære dere effektive kommunikasjonsverktøy som dere kan benytte sammen med fokus på ærligheten til dere sammen. I samarbeid med deg vil vi lytte og finne ditt behov, slik at vi kan hjelpe dere som par på den måten dere foretrekker, samt bidra for å styrke kommunikasjonen dere imellom.
Kommunikasjon er alfa omega i forhold til å få til et godt parforhold. Et parforhold styrkes dersom man har god kommunikasjon internt i forholdet. 

Er du et menneske som vil sette ord på din skam, lytter og bidrar vi for deg. Ta gjerne kontakt med oss.

bottom of page